دانلود فایل های word نگرش شکلی در معماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word نگرش شکلی در معماری :

دانلود فایل های word نگرش شکلی در معماری

عنوان : دانلود فایل های word نگرش شکلی در معماری استاد: دانشجو: درس: سیری در مبانی نظری معماری
دانلود فایل های word نگرش شکلی در معماری
واژه شناسی ابزار هنرمند در خلق فرم مفهوم نگرش شکلی سرچشمه مطالعات نوین شکل گرایان علم زیست شناسی و معماری در قرن 18 و 19 میلادی دویست سال تجربه آموزشی علمی نمودن معماری از دیدگاه دوراند گذشته برای حال و آینده : فرآیند شکلی دوراند مراحل فرآیند شکلی دوراند ساده نمایی اشکال برای درک بهتر شکل گرایی در معماری معاصر شکل و سه مقیاس محیط مصنوع فرآیند شکلی مقایسه دیدگاههای دوراند و کریر گرامر و دستور زبان شکل از دیدگاه استدمن فرآیند شکلی استدمن ساختار شکل و معماری محتوای ساختار شکل درمیدان نقش جهان اصفهان نتیجه گیری دانلود فایل های word نگرش شکلی در معماری
فهرست مطالب
شکل درفرهنگ لغات معین : چهره , صورت , روی , سیما , پیکر ,کالبد , رسم و طریقه , مانند , شبه , مثل , نگاره . فرم درفرهنگ لغات معین : شکل , ریخت , ترکیب , وجه . فرم در حوز بصری : کمیتی دو بعدی یا سه بعدی با ساختاری عینی که حاصل از گسترش ابعاد و جهات مختلف آن در فضاست و از زوایای مختلف قابل دیدن میباشد . واژه شناسی
ابزار اثر گذار : مداد , قلم , رنگ . ابزار اثر پذیر : کاغذ , شیشه , مقوا . عناصر مورد استفاده : نقطه , خط , سطح , حجم , شکل , رنگ , بافت , نور , ریتم , حرکت , فضا و زمان . دو جز اصلی خلق اثر هنری : قالب و محتوا ابزار هنرمند در خلق فرم
تعریف معماری از دیدگاه شکل گرایان : هنر ترکیب اشکال در قیاس دو بنا با یکدیگر , فقط شاخصه های شکلی آنهاست که باعث تفاوت میانشان میشود. تفاوت یا شباهت شکلی بین دو بنا , مرز مشخصی در این دیدگاه ندارد و ممکن است بنایی در ایتالیا با بنایی در ایران از نظر شکلی به راحتی مقایسه شود . مفهوم نگرش شکلی


لینک کمکی