دانلود فایل های word نقش بازار در توسعه شهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word نقش بازار در توسعه شهر :

دانلود فایل های word نقش بازار در توسعه شهر


دانلود فایل های word نقش بازار در توسعه شهر

دانلود فایل های word نقش بازار در توسعه شهر
فهرست تعریف بازار انواع بازار تصاویری از بازارهای ایران راسته بازار, قیصریه, دالان, کاروانسرا, سرا, تیم, تیمچه و چهارسو سیر تحول بازار در اروپا در5دوره متفاوت 1-فضاهای تجاری در یونان باستان 2- فضاهای تجاری در روم باستان 3- فضاهای تجاری در قرون وسطی 4- رنسانس 5-باروک سیر تحول برنامه ریزی شهری بعد از ورود به اسلام 1ـ قرون اولیه اسلامی 2ـ قرون میانی اسلامی 3ـ قرون متاخر اسلامی جدول مقایسه ای ایران با کشورهای جهان در دورهای متفاوت منابع
تعریف بازار: مردم برای خرید یا فروش کالاها با توجه به تولیدات و نیازمندی های خود, به انواع بازارها مراجعه می کردند و یا می کنند. بازار به عنوان یکی از عناصر اصلی شهرهای اسلامی/ خاورمیانه محسوب می شود که به شکل خطی در اطراف مسجد و در یکی از جهات جغرافیایی و بین دو دروازه شهر ویا دروازهو مرکز شهرامتداد می یافت.
انواع بازار: 1- بازارای فصلی:در گذشته, مانند امروز فرآورده هایی بوده اند که یکبار در سال تولید و در بازارهای فصلی ارائه می شده اند.برای مثال می توان از فرآورده های حیوانی, از قبیل پشم و روغن نام برد. 2-بازارهای روز:این بازارها که به شنبه بازار و یکشنبه بازار و جز آن معروفند.معمولا در محل هایی تشکیل می شوند


لینک کمکی