دانلود فایل های word نفوذپذیری - فصل اول محیط پاسخده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word نفوذپذیری - فصل اول محیط پاسخده :

دانلود فایل های word نفوذپذیری - فصل اول محیط پاسخده 


دانلود فایل های word نفوذپذیری - فصل اول محیط پاسخده 
ای ین بنتلی (معمار و طراح شهری) آلن الکک (معمار) پال مورین (معمار منظر) سو مک گلین (برنامه ریز و طراح شهری) گراهام اسمیت (هنرجوی کالج سنت مارتین) مترجم: دکتر مصطفی بهزادفر (دانشیار طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران) Responsive Environments محیط های پاسخده (کتاب راهنمای طراحان)
دانلود فایل های word نفوذپذیری - فصل اول محیط پاسخده
فهرست فاکتورهای پاسخده بودن یک محیط نفوذپذیری تعاریف نفوذپذیری: وجوه عمومی و خصوصی نفوذپذیری و فضاهای همگانی مزایای بلوک های کوچک کاهش نفوذپذیری همگانی مقیاس ساخت و ساز نظام سلسله مراتبی سازماندهی فضاها جدایی گزینی و کاهش میزان نفوذپذیری اجتناب از جدایی گزینی غیرقابل بازگشت بعداً پس از احساس نیاز به جدایی گزینی نفوذپذیری و تداخل عرصه های عمومی و خصوصی تقابل: نفوذپذیری بصری تقابل: نفوذپذیری کالبدی
نیاز به جبهه های جلویی و عقبی ساخت و ساز طولی بلوک تقابل و تأثیر آن بر فضاهای خصوصی خلاصه: فرم کالبدی و نفوذپذیری شروع طراحی اتصالات به حوزه های پیرامون استقرار راه های جدید تراکم استفاده طراحی تقاطع ساختار بلوک شکل بلوک استفاده از نظام شریانی موجود طراحی نظام خیابان - بلوک گونه های خیابان و طراحی تقاطع
فاکتورهای پاسخده بودن یک محیط:


لینک کمکی