دانلود فایل های word مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابعاد و نظریه های عدالت سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابعاد و نظریه های عدالت سازمانی :

دانلود فایل های word مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابعاد و نظریه های عدالت سازمانی

دانلود فایل های word مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابعاد و نظریه های عدالت سازمانی
فهرست مطالب : عدالت سازمانی 5 - 1 - 2 ابعاد عدالت سازمانی عدالت توزیعی عدالت رویه ای عدالت مراوده ای نتایج درک عدالت اهمیت رعایت عدالت 6 - 1 - 2 نظریه های عدالت سازمانی 2 - 2 پیشینه پژوهش 1 - 2 - 2 پژوهش های داخل کشور 2 - 2 - 2 پژوهش های خارج کشور منابع فارسی منابع انگلیسی عدالت سازمانی سازمان و سازمان یافتگی جز جدا نشدنی زندگی ماست ( حسین  زاده , ناصری , 1386 , ص 19 ) . سازمان سیستمی  اجتماعی است که حیات وپایداری آن وابسته به پیوندی قوی میان اجزا وعناصر تشکیل دهنده آن است که ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد ( سید جوادین , فراحی , طاهری عطار , 56 , ص1387 ) . عدالت سازمانی با رفتار عادلانه با مردم در سازمان ها رابطه دارد . همچنین می تواند به عنوان قسمتی بسیار محدود از عدالت اجتماعی باشد . مفهومی که توسط فلاسفه طی صدها سال بحث بر انگیز بوده است . عدالت سازمانی یک مفهوم مفید برای آزمایش دامنه گسترده ای از موضوعات سازمانی می باشد . چنین ادعا شده است که عدالت اولین فضیلت موسسات اجتماعی است ( ساعتچی , 1387 , ص 169 , 170 ). واژه عدالت سازمانی برای اولین با توسط گرین برگ در دهه ی 1970 بیان گردید . فرناندس و وامله به نقل از گرین برگ بیان می دارند که عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و عادلانه سازمان ها با کارکنان شان اشاره دارد ( امیرخانی , پور عزت 1387 , ص 22 ) . عدالت سازمانی متغیری است که به توصیف عدالت که به طور مستقیم با موقعیت های شغلی ارتباط دارد به کار می رود . علی الخصوص در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید به چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که بصورت عادلانه ای با آنها رفتار شده است ( نعامی , شکرکن , 1383 , ص 58 ) . عدالت سازمانی اصطلاحی است که  برای توصیف نقش انصاف که رابطه مستقیمی با محیط کار دارد مورد استفاده قرار می گیرد . مخصوصاً , عدالت سازمانی مرتبط است با روش هایی که کارکنان تعیین می کنند که آیا با آنها در شغلشان بطور عادلانه رفتار شود و روش هایی که تعیین آنها روی متغیرهای مرتبط با کار آنها تأثیر می گذارد . اما تحقیق در زمینه عدالت سازمانی تاریخ طولانی دارد و صاحب نظران طبقه بندی های مختلفی از عدالت سازمانی را مطرح نموده اند . عدالت سازمانی را می توان بدین صورت تعریف نمود : مطالعه برابری در کار ( حقیقی , احمدی , رامین مهر , 1388 , ص 80 ) . برای عدالت معانی فراوان از زوایای گوناگون شده است که به تعدادی از آنها اشاره می شود : دادن حق هر صاحب حق نهادن هر چیزی در جای خود موزون بودن


لینک کمکی