دانلود فایل های word مبانی نظری وپیشینه پژوهش عملکرد مالی ومدل ارزیابی عملکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مبانی نظری وپیشینه پژوهش عملکرد مالی ومدل ارزیابی عملکرد :

دانلود فایل های word مبانی نظری وپیشینه پژوهش عملکرد مالی ومدل ارزیابی عملکرد

دانلود فایل های word مبانی نظری وپیشینه پژوهش عملکرد مالی ومدل ارزیابی عملکرد عملکرد مالی 2 - 15 - مدل ارزیابی عملکرد 2 - 15 - 1 - مدل حسابداری ارزیابی عملکرد 2 - 16 - مروری بر تحقیقات انجام شده 2 - 16 - 1 - پژوهش های داخلی 2 - 16 - 2 - پژوهش های خارجی منابع و مآخذ منابع فارسی : منابع لاتین : عملکرد مالی وقوع انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپای قرن نوزدهم , ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرح های عظیمی چون احداث شبکه های سراسری راه آهن را می طلبید که به سرمایه های پولی کلانی نیاز داشت , به نحوی که انجام آن از امکانات مالی یک یا چند سرمایهگذار و حتی دولت های آن زمان فراتر بود . از اینرو , با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی , یعنی سازماندهی و همکاری , نخستین شرکت های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود . این قالب نوین , راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود . ازآن زمان تاکنون , در بیشتر موارد , قدرت و اختیار تصمیم گیری در شرکت های سهامی , از آن زمان تاکنون , در بیشتر موارد , قدرت و اختیار تصمیم گیری در شرکت های سهامی , اغلب در اختیار مدیرانی است که با منافع گروه های برون سازمانی , به ویژه سهامداران , تضاد منافع دارند . این تضاد منافع که نتیجه تفکیک مالکیت از مدیریت است , از زمان های گذشته توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است . پژوهش های متعددی در زمینه شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک از مدیریت انجام شده و پژوهشگران به ریشه یابی دلایل تضاد منافع مدیران و سهامداران پرداخته اند ( آلچیان و دمستیز , 1972 ). در جهت تعدیل تضاد منافع , معیارهایی برای ارزیابی عملکرد مدیران و ارائه مبنایی برای تعیین میزان پرداخت های انگیزشی به آنها بر اساس نتایج این ارزیابی ها ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است ( جنسن و مورفی , 1989 ) جستجوهای اولیه برای دستیابی به بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه شده است . بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد , مبتنی بر مدل های حسابداری به ویژه مدل سود حسابداری گزارش شده یا سود هر سهم است . با گذشت زمان , مدیران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن , به مدیریت سود از طریق تحریف اعدادحسابداری پرداختند . این موضوع باعث شده است که علیرغم آنکه برخی از شرکت ها دارای وضعیت مالی مطلوبی از نظر اعداد حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل حسابداری بوده اند , با بحران های مالی از جمله کمبود نقدینگی مواجه شوند . بنابراین , معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری و طرح های پاداش مبتنی بر آنها نتوانستند در جهت منافع سهامداران و سایر گروه های برون سازمانی حرکت


لینک کمکی