دانلود فایل های word مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم ارزش مشتری و یادگیری محوری (فصل دوم )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم ارزش مشتری و یادگیری محوری (فصل دوم ) :

مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم ارزش مشتری و یادگیری محوری (فصل دوم پایان نامه)

2 - 1 ) مقدمه ................................................................................................................................................... 15 2 - 2 ) بخش اول : ادبیات تحقیق .................................................................................................................... 15 2 - 2 - 1 ) مفاهیم وتعاریف ارزش مشتری ...................................................................................................... 15 2 - 2 - 2 ) گروههای ارزش .............................................................................................................................. 16 2 - 2 - 3 ) مدلهای ارزش ازدیدمشتری ............................................................................................................ 16 2 - 2 - 3 - 1 ) مدل مولفه های ارزش ................................................................................................................ 17 2 - 2 - 3 - 2 ) مدل نسبت هزینه فایده .............................................................................................................. 17 2 - 2 - 3 - 3 ) مدل وسیله نتیجه ...................................................................................................................... 19 2 - 2 - 3 - 4 ) مدل ابعاد کلیدی ارزش .............................................................................................................. 20 2 - 2 - 4 ) مفاهیم و تعاریف یادگیری محوری ............................................................................................... 21 2 - 2 - 4 - 1 ) مفاهیم یادگیری ......................................................................................................................... 21 2 - 2 - 4 - 2 ) انواع یادگیری ............................................................................................................................ 22 2 - 2 - 4 - 3 ) ابعاد یادگیری محوری ........................................................................................................... 23 2 - 3 ) بخش دوم : پیشینه تحقیق ...................................................................................................................... 25 2 - 3 - 1 ) تحقیقات انجام شده درداخل کشور ................................................................................................ 25 2 - 3 - 2 ) تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور ............................................................................................ 27 فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 2 - 1 ) مقدمه : در این فصل ابتدا به تعریف متغیرهای مستقل پرداخته سپس اجزای انها , ونظریات مختلف در مورد انها را بیان کردیم بعد از ان متغیرهای وابسته را تعریف و همین روند را برای انها نیز ادامه دادیم و در نهایت از بروزترین تحقیقات انجام گرفته مرتبط با پژوهش حاضر برای اهمیت چنین تحقیقی استفاده کردیم 2 - 2 ) بخش اول : ادبیات تحقیق 2 - 2 - 1 ) مفاهیم و تعاریف ارزش مشتری زیتامل  چهار معانی گوناگون ارزش را شناسایی کرد : ارزش درقیمت کم است ارزش هر چیزی است که از یک محصول می خواهید ارزش کیفیتی است که مصرف کننده دریافت می کند در برابر قیمتی که پرداخت می شود ارزش چیزی است که مصرف کننده در مقابل چیزی که می دهد دریافت می کند دو رهیافت مکمل در زمینه سنجش و ارزیابی ارزش وجود دارد . رهیافت اول در جستجوی ( ارزش دریافت شده ) به‌وسیله مشتریان کالاها و خدمات سازمان است . وقتی این ارزش بهتر و بالاتر از ارزش پیشنهادی رقبای سازمان باشد فرصت موفقیت و حفظ موقعیت رقابتی سازمان در بازار فراهم می شود . رهیافت دوم به سنجش ارزشی می‌پردازد که یک مشتری یا یک گروهی از مشتریان به سازمان می رسانند . در اینجا سازمان به صورت مداوم و جدی به ارتقا و حفظ مشتریان با ارزش خود می پردازد تا انگیزه خرید مجدد و وفاداری آنان را افزایش دهد و تلاش می کند مشتریان با ارزش کمتر یعنی مشتریانی با منافع کمتر برای سازمان - یا به عبارتی مشتریانی که میزان هزینه صرف شده برای آنان


لینک کمکی