دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری بهداشت و سلامت روانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری بهداشت و سلامت روانی :

دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری بهداشت و سلامت روانی

دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری بهداشت و سلامت روانی
فهرست : بهداشت و سلامت روانی 2 - 2 - مفهوم سلامت روان 2 - 3 - کلید سلامت روان 2 - 4 - علایم سلامت روان 2 - 5 - تعریف ( سلامت روان 2 - 6 - ملاک های سلامت روان توانایی لذت بردن از زندگی سازگاری تعادل انعطاف پذیری خود شکوفایی 2 - 7 - سلامت روان از دیدگاههای مختلف 2 - 7 - 1 - از نظر آمار دانان 2 - 7 - 2 - از نظر پزشکان 2 - 7 - 3 - روانپزشکان 2 - 7 - 4 - نظرروانکاوان 2 - 8 - سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف 2 - 8 - 1 - مکتب زیست گرایی 2 - 8 - 2 - مکتب رفتار گرایی 2 - 8 - 3 - مکتب روانکاوی 2 - 8 - 4 - مکتب انسانگرایی 2 - 8 - 5 - مکتب بوم شناسی 2 - 9 - اصول بهداشت روانی 2 - 10 - هدف ایجاد سلامت روان پیشگیری اولیه پیشگیری ثانویه پیشگیری ثالث 2 - 11 - مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان 2 - 11 - 1 - مکانیسم سرکوبی 2 - 11 - 2 - مکانیسم برون فکنی 2 - 11 - 3 - مکانیسم جا به جایی 2 - 11 - 4 - مکانیسم بازگشت 2 - 11 - 5 - مکانیسم واکنش سازی 2 - 11 - 6 - مکانیسم تصعید 2 - 11 - 7 - مکانیسم عذر تراشی ( دلیل تراشی ) 2 - 11 - 8 - مکانیسم همانند سازی 2 - ‌ 11 - 9 - مکانیسم جبران 2 - 11 - 10 مکانیسم ا نکار 2 - 12 - عوامل موثر بربهداشت روانی 2 - 13 - سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی 2 - 14 - دین باوری و سلامت روان 2 - 15 - ابعاد امنیت روانی و سلامت روان , در پرتو یاد خدا 2 - 16 - توکل و سلامت روان 2 - 17 - اشتغال زنان 2 - 18 - پژوهشهای پیشین ( داخلی – خارجی ) 2 - 18 - 1 - تحقیقات انجام شده در داخل ایران 2 - 18 - 2 - تحقیقات انجام شده در خارج کشور منابع الف ) منابع فارسی ب ) منابع لاتین بهداشت و سلامت روانی بهداشت روان را می‌توان یکی از قدیمی ترین موضوعات به شمار آورد . زیرا بیماری های روانی از زمان‌های قدیم وجود داشته , بطوریکه  بقراط در حدود 400 سال قبل از میلاد عقیده داشته که بیماران روانی را مانند بیماری جسمی باید درمان کرد


لینک کمکی