دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری اخلاق حرفه ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری اخلاق حرفه ای :

دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای تعریف اخلاق در فرهنگ معین اخلاق به معنی خلق وخوی ها , طبیعت باطنی , سرشت درونی و نیز به عنوان یکی از شعب حکمت عملی خوانده شده و افزوده است ؛ اخلاق دانش بدو نیک خوی ها و تدبیر اسنان است برای نقش خود یا یک من خاص ( معین , 1364 , ص 174 ). بنابراین ( اخلاق ) جمع ( خلق ) به معنای یک صفت نفسانی است که در نفس رسوخ داشته و همین هیأت راسخه سبب می شود که افعالی متناسب با آن صفات , بدون احتیاج به تفکر و سنجش از انسان , صادر گردد . برای مثال ( خلق سخاوت ) یک صفت نفسانی است و کسانی که این خلق را دارند , در موقع بذل و بخشش دچار تردیدنمی شوند و از خود نمی پرسند که آیا ببخشند یا نه ؟ برخی دیگر اخلاق را اینگونه تعریف می کنند ( اخلاق عبارت است از مجموع آداب و رسوم افراد اجتماعات بشری و قواعد وقوانینی که براحساسات و افعال این افراد و اجتماعات حکمفرماست ) ( نوغانی و سرداری , 1388 ) بر این اساس , پرواضح است که ( اخلاق ) نوعی قراردارد یا یکسویی مقررات خشک و تشریفاتی نبوده , بلکه رفتارهایی مبتنی بر عقیده است . در تمامی رفتارها , تلاشها و حرکت ها می توان نشانی از ( اخلاق ) را جست . اخلاق هر فردی تا حدود زیادی بر بنیادهای عقیدتی و بینش و نگرش او استوار است در عمده تعاریفی که از اخلاق شده است , دو مقوله درونی بودن و سروکار داشتن با ارزشها در اخلاق نهفته است . اخلاق بیشتر امری اجتماعی است تا فردی و در واقع بستر مناسب اجتماعی است که شرایط رشد و توسعه اخلاقی خاص یا به عبارتی وابسته و پای بندی به ارزش خاص را فراهم کند . وقتی صفت اسلامی را بر اخلاق می افزاییم , مرزی را برای آن تعیین کرده ایم که محتوای آن با مرزبندی دیگر که حاوی صفت های دیگر است می تواند متفاوت باشد . دکتر مولانا نیز می گوید : ( آنچه مربوط به حدود و ثغور ارتباطات و اخلاقیات است در مرحله این نکته است که حدود و ثغور بررسی و تحقیق امری به نام اخلاق از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند . این امر حرکتی عقلانی تلقی می شود که به وسیله آن تعیین می کنیم یک فرد به عنوان عضوی از جامعه چه کاری را باید به عنوان کار ( درست ) به طور داوطلبانه انجام دهد . اخلاق هم مثل همه معیارهای دیگری که در جامعه وجود دارد بر رفتار و آگاهی فرد اثر می گذارد و به درک اجتماعی او خدمت می کند . به این معنی اخلاق را می توان یک مفهوم اجتماعی دانست , انسان نمی تواند بدون اخلاق به صورت فردنمای در روابط اجتماعی جلوه کند .( حبیبی قاینی , 1386 ) فضیلت اخلاق یک فرایند دقیق و جامع است که فرد را برای درک بهتر ساختار خود و روح خود و


لینک کمکی