دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری اختلال بیش فعالی و نقص توجه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری اختلال بیش فعالی و نقص توجه :

دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری اختلال بیش فعالی و نقص توجه

2 - 1 . اختلال بیش فعالی و نقص توجه جدول 2 - 1 . ملاک های تشخیصی اختلال کاستی توجه و بیش فعالی ( انجمن روان پزشکی آمریکا , 2013 ؛ ترجمه سید محمدی , 1393 ) 2 - 1 - 1 . ویژگی های تشخیصی اختلال کاستی توجه / بیش فعالی براساس DSM - 5 2 - 1 - 2 . مشکلات کودکان مبتلا به کاستی توجه و بیش فعالی 1 . مشکلات مربوط به بی‌توجهی : 2 . مشکلات مربوط به بیش‌فعالی : 3 . مشکلات مربوط به‌ تکانشگری : 4 . ناتوانی‌های یادگیری : 5 . مشکلات اجتماعی : 6 . نارسایی‌های شـناختی : 7 . مشکلات هیجانی : 8 . اختلالات یـادگیری‌ دیـداری - حرکتی : 9 . تمرکز : تمرکز : مشکلات حرکتی : ناهماهنگی حرکتی : 2 - 1 - 1 . سبب شناسی اختلال کاستی توجه و بیش فعالی عوامل ژنتیکی : عوامل عصب‌شناختی و عصبی - شیمیایی عوامل ژنتیکی : عوامل عصب‌شناختی و عصبی - شیمیایی : آسیب‌های مغز : عوامل مربوط به تغذیه : شکر تصفیه شده : عوامل محیطی : عوامل ژنتیکی : عوامل عصب‌شناختی و عصبی - شیمیایی : آسیب‌های مغز : عوامل مربوط به تغذیه : شکر تصفیه شده : عوامل محیطی : عوامل روان‌شناختی : 2 - 1 - 1 . الگوی بارکلی کارکرد های اجرایی درمان اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی 2 - 1 - 5 - 1 . برقراری و تداوم یک محیط سـازمان‌یافته درمان اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی 2 - 1 - 5 - 1 . برقراری و تداوم یک محیط سـازمان‌یافته 2 - 1 - 5 - 2 . رفتار درمانی 2 - 1 - 5 - 3 . درمان شناختی - رفتاری 2 - 1 - 5 - 4 . دارو درمانی منابع فارسی منابع لاتین اختلال بیش فعالی و نقص توجه اختلال کاستی توجه و بیش فعالی نوعی اختلال مزمن و شدید در رشد روانی است که ریشه در رفتارهای بی توجهی , بی قرارانه و براساس انگیزش آنی دارد . شروع آن در اوایل کودکی , یعنی پیش از 7 سالگی است و تقریباً همیشه قبل از 5 سالگی و اغلب پیش از دو سالگی مشخص می شود . معمولاً تا دوران نوجوانی و بلوغ ادامه یافته و شخص را در معرض پاره ای از نابهنجاری های رشدی - شخصیتی قرار می دهد . پیامدهای مضر آن شامل نقص قانون و سایر رفتارهای آزاراشی اجتماعی و عدم موفقیت در مدرسه می شود . مطالعات طولی نشان می دهد که رفتارهای بی قرارانه و بی توجهی , خطری قابل گسترش است . این رفتار فقط نشانه ای از یک مجموعه مشکلات


لینک کمکی