دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری یژوهش نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری یژوهش نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان :

پیشینه ومبانی نظری یژوهش نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان

دانلود فایل های word پیشینه ومبانی نظری یژوهش نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان
فهرست : درگیری والدین در امور تحصیلی نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان 2 - 2 - 3 - 2 . پیشرفت تحصیلی دغدغه خانواده ها 2 - 2 - 3 - 3 . درگیری خانواده در امور تحصیلی 2 - 2 - 3 - 4 . نقش والدین در راهنمایی تحصیلی فرزندان 2 - 2 - 3 - 5 . غنی کردن محیط خانواده توسط والدین 2 - 2 - 3 - 6 . الگوی روابط والد و فرزند 2 - 2 - 3 - 7 . سبک‌های والدین 2 - 2 - 3 - 8 . تحصیلات والدین بررسی پیشینه مطالعاتی 2 - 3 - 1 . پژوهش های انجام شده در خارج کشور 2 - 3 - 2 . پژوهش های انجام شده در ایران - منابع فارسی : - کتاب : - پایان نامه : - مقالات : مجلات - منابع غیر فارسی : درگیری والدین در امور تحصیلی نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان صاحب نظران تعلیم و تربر این عقیده اند که والدین با همکاری و کمک به معلمان , در زمینه ی پیشرفت تحصیلی فرزندان خود می توانند بسیار مؤثر واقع شوند . این مسأله به خصوص در دوره ابتدایی بسیار حائز اهمیت است . تحقیقات نشان می دهد پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که والدین آن ها افرادی آگاه و باسواد هستند و بهتر به راهنمایی آن ها می پردازند بیشتر است ( آرمند , 1387 ). اگر دقت کنیم متوجه می شویم که گاهی یک جمله ی کوتاه مفهوم وسیعی را می رساند که شاید یک کتاب نتواند به آن اندازه مطلب را ادا کند . بعضاً به مناسب سخن زیبای امام سجاد ( ع ) که می فرماید :" پدر و مادر اگر بخواهی بدانی که فرزند چه حقی بر گردن تو دارد کافی است بدانی که او از توست ". سلامت و ناخوشی , دانایی و نادانی , هوشیاری و کم هوشی , ادب و بی ادبی , شادمانی و غمگینی و ... همین طور است , و فرزندان هر چه دارند عمدتاً از والدین خود دارند , چه از راه توارث و چه از طریق تربیت . و همین موضوع نمایانگر مقام مادری و پدری و مسوولیت بسیار سنگین والدین می باشد ( صدری , 1388 ). مسأله ی درس و پیشرفت درسی فرزندان هم جدا از این موضوع نیست یعنی امر پیشرفت تدرسی یک امر مجرد نیست که بتوان آن را جدا از مسایل دیگر مورد بحث قرار داد . به طور کلی خواندن و یادگیری مستلزم وجود شرایط اولیه و ثانویه است . شرایط اولیه یعنی استعدادهای نفسانی , مثل هوش و حافظه , یا سلامت بدن و شرایط ثانویه مانند محیط مناسب آرامش روانی , وسایل ضروری که همه این ها به هر حال به والدین ارتباط دارد و این شرایط چیزهایی نیست که بگوییم خاص درس خواندن یا مدرسه رفتن است و لذا موضوع و چگونگی درس خواندن یک کودک


لینک کمکی