دانلود فایل های word تبیین هم گرایی سیره نگاران شیعی ایرانی عصر پهلوی اول با اهل سنت در مساله جانشینی پیامبر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word تبیین هم گرایی سیره نگاران شیعی ایرانی عصر پهلوی اول با اهل سنت در مساله جانشینی پیامبر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه تاریخ اسلام

تعداد صفحات :24

جانشینی پیامبر, از مهم ترین مسائل چالشی میان شیعه و اهل سنت بوده است. این موضوع در اندک مکتوبات سیره نگاران شیعی ایرانی عصر پهلوی اول نیز بازتاب های متفاوتی داشته است. در کنار تاکید بر دیدگاه امامیه مبنی بر حقانیت امام علی علیه السلام در جانشینی پیامبر, در برخی از مکتوبات شیعیان این دوره, تبیینی همگرایانه با اهل سنت از مساله جانشینی پیامبر ارائه شده است. مساله پژوهش حاضر, علل همگرایی برخی از سیره نگاران شیعی ایرانی با دیدگاه اهل سنت در مساله جانشینی پیامبر در عصر پهلوی اول است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی با بررسی اطلاعات موجود درباره وضع مذهبی دوره رضا شاه و بررسی سیره های نوشته شده توسط سیره نگاران شیعی ایرانی درصدد پاسخگویی به پرسش فوق است. این بررسی نشان داد سیاست ضد مذهبی رضاشاه و موج فزاینده دگراندیشی در آن دوره, از مهم ترین علل همگرایی سیره نگاران شیعی ایرانی با دیدگاه اهل سنت در مساله جانشینی پیامبر است.
کلید واژه: ایرانشهر, تاریخ نگاری عصر پهلوی, جانشینی پیامبر, خلیلی, رهنما, سیره نگاری شیعی ایرانی, لواسانی, مهرین

لینک کمکی