دانلود فایل های word نظریه پیچیدگی و آشوب: چرخشی نوین در تبیین تکامل شبکه های منطقه ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word نظریه پیچیدگی و آشوب: چرخشی نوین در تبیین تکامل شبکه های منطقه ای :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تعداد صفحات :26

شکل گیری و تکامل سیستم های بین المللی و منطقه ای, از پرسمان های مورد کشمکش در ادبیات روابط بین الملل است. در این پهنه, نظریه های گوناگونی به این پرسمان پرداخته اند, ولی بی توجهی به مدل تکامل در وضعیت پیچیدگی و آشوبی و انگاشتی خطی از شکل گیری شبکه های منطقه ای, آنها را از تبیین واقعیت های نوین دور کرده است. نظریه پیچیدگی و آشوب, چرخشی نوین را در پرسمان شکل گیری و تکامل شبکه های منطقه ای سبب شده است. به همین علت پرسش بنیادی مقاله بر محوریت این پرسمان شکل می گیرد که مدل نظری شکل گیری و تکامل شبکه های منطقه ای بر پایه قواعد پیچیدگی, از چه عناصری شکل گرفته است. نویسنده بر این باور است که نیروهای بنیادین و فشارها, واحدها را وارد سیستم هایی با ویژگی چندپیکری کرده و پس از آن دینامیک تکامل و ویژگی های نوظهور سیستم در حال تکامل ره آورد نوآوری های ارتباطی است, پرسمانی که سبب شکل گیری سازه ها و الگوهای نظم نوظهور منطقه ای می شود. سیستم چندپیکری, فشارهای داخلی و سیستمی, خوشه ای شدن نظم, ترکیب خوشه ها در قالب سیستم چندپیکری, هم افزایی و سیکلی بودن فرایند حیات سیستم و سیالیت در شکل بندی, از قواعد بنیادی تکامل و شکل گیری سازه ها و الگوهای نظم منطقه ای نوظهورند. این مقاله مدل نظری را برای ملاحظه تکامل در حوزه نظم های منطقه ای بر پایه نظریه پیچیدگی پیشنهاد می کند.
کلید واژه: تکامل شبکه ای, سیستم های پیچیده و آشوبی, شبکه های منطقه ای, مدل پیچیدگی

لینک کمکی