دانلود فایل های word تحلیل چالش های اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق و تاثیر آن بر آینده کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word تحلیل چالش های اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق و تاثیر آن بر آینده کشور :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تعداد صفحات :26

عراق بعد از فروپاشی رژیم بعث وارد ساختار جدید سیستم حکمرانی و تقسیم قدرت بین بلوک های قومی- مذهبی شد و کردها با توجه به فرصت پیش آمده توانستند مطالبات خود را در سیستم جدید عراق قانونی کنند و حکومت اقلیم کردستان را تشکیل دهند. کردها با توجه به شکاف های هویتی با جهان عرب و وزن ژئوپلیتیکی بالا به سیاست های غیرهمسو با حکومت مرکزی در زمینه های اقتصادی, سیاسی, امنیتی و همچنین رفراندوم و حرکت به سوی استقلال روی آوردند و این وضعیت موجب به وجود آمدن چالش های متعددی بین اقلیم کردستان و حکومت مرکزی شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای- اینترنتی به جمع آوری داده های مورد بحث پرداخته است. ابتدا به بررسی و تبیین چالش های بین اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق پرداخته شده و سپس با استفاده از داده های به دست آمده تاثیر این چالش ها بر آینده سیاسی عراق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اقلیم کردستان عراق و حکومت مرکزی چالش های متعدد ساختاری و کارکردی شامل: (شکاف هویتی, فروش مستقیم نفت و سیاست های اقتصادی, قدرت نظامی, روابط خارجی و قلمروخواهی در مناطق کردنشین خارج از اقلیم کردستان) وجود دارد که اگر این چالش ها به صورت قانونی و با تفاهم بین طرفین حل وفصل نشوند, آینده سیاسی عراق و اقلیم کردستان را با خطر مواجه کرده و بحران در آن کشور را تشدید می کند.
کلید واژه: اقلیم کردستان, الگوی فدرال, چالش, عراق, قلمروخواهی

لینک کمکی