دانلود فایل های word بررسی اهمیت ارزیابی سلامت در اکوسیتم های آبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی اهمیت ارزیابی سلامت در اکوسیتم های آبی :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ارزیابی منابع آب در جهان یکی از اصلیترین دغدغه های بشر بوده است. طی چند دهه ی گذشته, لزوم نیاز به یک فرآیند سیستماتیک ارزیابی برای بررسی منابع آب و وضعیت زیست محیطی احساس شده بود. مدتهاست که از شاخص ها برای بررسی و تشریح مشکلات زیست محیطی استفاده میشود. مهمترین و اصلی ترین هدف, انتخاب مجموعه ای از شاخصها با روشهای علمی است تا به این صورت مدلی کلی برای ارزیابی وضعیت زیست محیطی ارایه شود. ارزیابی سلامت اکوسیستم ها به عنوان یک طرح مدیریتی با توجه به دید وسیع اکولوژیکی که جنبه های ساختار عملکرد و همچنین مقاومت سیستم در مقابل تنشها را مورد بررسی قرار می دهد یکی از بهترین اقدامات مدیریتی جهت حفظ واحیا اکوسیستم های تخریب شده است.دراین مطالعه علاوه بر معرفی وتوضیح مبحث سلامت اکوسیستم در پهنه های آبی اهمیت و ضرورت به کارگیری آن و همچنین روشهای ارزیابی سلامت اکوسیتمهای آبی بطور مختصر ارایه شده است

لینک کمکی