دانلود فایل های word بررسی ارزش غذایی علوفه نی در تغذیه نشخوارکنندگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی ارزش غذایی علوفه نی در تغذیه نشخوارکنندگان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات :4

چکیده مقاله:

جهت بررسی امکان استفاده ازاشکال مختلف علف نی در تغذیه دام, بدست آوردن بهترین شکل مصرف(خشک,سیلو شده با یا بدون افزودنی ) در مقایسه با یونجه,28 راس گوساله نر سیستانی 12 ال 14 ماه ه انتخاب و به مدت 188 روز 15) روز دوران پیش آزمایش و 173 روز مرحله اصلی) در4 گروه آزمایشی مورد بررسی قرارگرفتند. تنها تفاوت 4 گروه آزمایشی دراین بود که 42 درصد ماده خشک جیره را یکی از مواد خوراکی: نی خشک, نی سیلو شده با 1/5 درصد اوره و 5 درصد ملاس, نی سلو شده با 3/5 درصد ملاس ویا یونجه تشکیل می داد. محتوی انرژی و پروتیین کل جیره ها مشابه بود. در مورد این آزمایش با در نظر گرفتن 4 صفت بازده غذایی, افزایش وزن روزانه, درصد لاشه و درصد گوشت بدون استخوان برای هر گروه و محاسبه فواصل اقلیدسی بین گروه های 1 با 2, 3, 4 که به ترتیب 2/117, 4/115, 2/151 بود, مشخص گردید که نی خشک می تواند در تغذیه پروار بندی گوساله های نر سیستانی (یر سطح 42 درصد ماده خشک جیره) کاملا جایگزین یونجه خشک گردد. همچنین سیلو کردن نی دز شرایط سیستان توصیه نمی شود .

لینک کمکی