دانلود فایل های word بررسی خشکسالی هواشناسی در ایستگاه سینوپتیک سمنان با استفاده از شاخص هایRDI و SIAP, SPI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی خشکسالی هواشناسی در ایستگاه سینوپتیک سمنان با استفاده از شاخص هایRDI و SIAP, SPI :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

خشکسالی از مخربترین بلایای طبیعی است که در مناطق مختلف کشور ایران رخ می دهد. یک دوره طولانی از نظر زمانی که بارندگی به مقدار غیرکافی نازل میشود را خشکسالی گویند.در این مطالعه, تعریف خشکسالی اقلیمی, دوره هایی با بارش پایین تر از میانگین می باشد, به عبارت دیگر میزان کمبود بارش, نسبت به شرایط متوسط بلند مدت آن می باشد. بررسی حالات وقوع همزمان طبقات هر شاخص معین خشکسالی می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی تطابق شاخص ها باشد. در این تحقیق خشکسالی در ایستگاه سینوپتیک سمنان بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از داده های 53 ساله بارش ایستگاه سینوپتیک سمنان به بررسی خشکسالی هواشناسی با شاخص های SPI, SIAP و RDI پرداخته شد. آمار پنجاه و سه ساله بارندگی, از هواشناسی استان سمنان تهیه شد, بعد از آماده سازی داده ها شاخص های SPI,SIAP و RDI در مقیاس سالانه محاسبه گردید. نتایج نشان داد شاخص SPI می تواند خشکسالی شدید و بسیار شدید را نسبت به دیگر شاخص ها بهتر نشان دهد.

لینک کمکی