دانلود فایل های word بررسی توزیع زمانی– مکانی بارش در استان لرستان به منظور ارزیابی امکان اجرای پروژه های بارورسازی ابرها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی توزیع زمانی– مکانی بارش در استان لرستان به منظور ارزیابی امکان اجرای پروژه های بارورسازی ابرها :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مهمترین پارامتر اقلیمی جهت شناسایی مناطق مستعد بارورسازی ابرها بررسی وضعیت بارش است .برای بررسی وضعیت بارش در منطقه از داده های بارش روزانه,ماهانه و سالانه یازده ایستگاه سینوپتیک استان لرستان استفاده شده است .آمار همه ایستگاه ها در یک دوره ی30ساله (1981-2010) مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده ازنرم افزار GIS به پهنه بندی انواع نقشه های بارشی لازم پرداخته شد..اولین شرط لازم برای اجرای پروژه های بارورسازی ابرها از نظر سازمان هواشناسی جهانی داشتن میانگین بارش سالانه ی بیش از 300میلیمتر در منطقه و رخداد بیشتر از نصف میانگین بارش سالانه بین 3تا5 ماه است. نتایج مطالعه نشان می دهد که از لحاظ میانگین بارش سالانه تقریبا تمام ایستگاه های منطقه میانگین بیشتر از 300میلیمتر دارند و در مجموع برای اجرای پروژه های بارورسازی ابرها اولین شرط لازم رو دارا هستندو از لحاظ زمانی به ترتیب فصول زمستان, پاییز و بهار و ماه های دسامبر تا آپریل یعنی پنج ماه از سال شرایط بارشی در استان برای اجرای پروژه های بارورسازی ابرها مناسب می باشد. از لحاظ مکانی هم به ترتیب ایستگاه های واقع در غرب, جنوب غرب , شمال و شمال غرب منطقه مورد مطالعه یعنی استان لرستان از لحاظ بارشی شرایط مطلوب تری برای اجرای پروژه های بارورسازی ابرها را دارا می باشند.

لینک کمکی