دانلود فایل های word بررسی تغییرات غلظت تریتیومH 3 در بارندگی ها در مقیاس جهانی منطقه ای و ایرانمنطقه ای و ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی تغییرات غلظت تریتیومH 3 در بارندگی ها در مقیاس جهانی منطقه ای و ایرانمنطقه ای و ایران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

تریتیوم تنها ایزوتوپ رادیواکتیو هیدروژن, بعد از آزمایش بمب های هیدروژنی به مقدار زیادی وارد اتمسفر و سپس وارد چرخه هیدرولوژیکی شد که از افزایش ناگهانی غلظت تریتیم موجود در بارندگی سرتاسر جهان در سال 1962 میتوان پی به موضوع برد که میزان افزایش در نیمکره شمالی بیشتر از نیمکره جنوبی بوده است. طول و عرض جغرافیایی, دما, ارتفاع و میزان بخار هوا بر روی مقدار غلظت تریتیوم متاثر میباشد. سن نزولات جوی در غرب ایران حدود 10-5 سال و سن منابع آب در دو رنج آبهای قدیمی (تغذیه قبل از سال (1950 و ترکیبی از آبهای جدید و قدیمی (مخلوطی از تغذیه جدید و تغذیه قبل از سال (1950 می باشد.

لینک کمکی