دانلود فایل های word بررسی تغییرات زمانی بارندگی در ایستگاه اردبیل با استفاده از تحلیل های آماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی تغییرات زمانی بارندگی در ایستگاه اردبیل با استفاده از تحلیل های آماری :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این پژوهش, روند تغییرات بارندگی فصلی و سالانه ایستگاه اردبیل طی دوره آماری 1377) تا (1391 با استفاده از مدلهای رگرسیونی (خطی و پلی نومیال مرتبه (6 و تحلیل گرافیکی من کندال که جزو متداولترین روشهای ناپارامتری میباشد, مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از نوع و زمان تغییر پارامتر اقلیمی فصلی و سالانه ایستگاه اردبیل نشان داد که داده های بارشی سالانه تا سال 1383 حالت کاهشی داشته و از این سال به بعد ایستگاه اردبیل تغییرات از نوع افزایشی را نشان میدهد. در عین حال, بررسی نوع و زمان تغییر پارامترهای اقلیمی فصلی ایستگاه اردبیل نیز نشان داد که فصل بهار و تابستان از سال 1384 حالت افزایشی به خود گرفته اند و بارش در فصول پاییز و زمستان از نوسانات زیادی برخوردار است و در فصل پاییز کاهش بارش را شاهد هستیم. همچنین بر اساس آزمون گرافیکی من کندال برای مولفه روند بارش سالانه روند خاصی مشاهده نمیشود.

لینک کمکی