دانلود فایل های word بررسی تعدیل آب وهوا با روش های بارورسازی ابرها ,یونیزاسیون و هارپ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی تعدیل آب وهوا با روش های بارورسازی ابرها ,یونیزاسیون و هارپ :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این پژوهش سعی بر آن است که نتایج طرحهای انجام شده در زمینه بررسی تعدیل آب و هوا با روش باروری ابرها, یونیزاسیون و هارپ بر اساس اصول علمی و فنی ارایه گردد. در ایران برای باروری ابرها از دو روش هوایی و زمینی میتوان استفاده نمود. روش هوایی, بیشتر برای فصل تابستان مناسب است که به 3 روش شامل باروری در پایه ابر, باروری درون ابر و باروری قله ابر صورت میگیرد. برای باروری قله ابر از گلوله های پرتابی یدور نقره استفاده میشود. روش دیگر در کشورمان, تزریق افقی نیتروژن مایع است. گلوله های یدور نقره پرتابی, هسته های یخی مصنوعی را وارد منطقه فوق سرد ابر میکنند و نیتروژن مایع با ایجاد سرمایش شدید در ابر, از بخار آب و آب فوق سرد هسته های یخی تولید میکند و سپس به باران تبدیل میشوند. برخی بر این عقیده اند که میتوان با انجام باروری منظم ابرها, مقدار بارش را به شرط دارا بودن پتانسیل باروری حداکثر 5 تا 20 درصد افزایش داد. در مورد یونیزاسیون و تحریک لایه یونوسفر و مگنتوسفرکه از ارتفاع 60 تا 1000کیلومتری شروع می شوند تاکنون هیچگونه شاهدی بر تغییر سامانه های جوی با توجه به نوع رفتار امواج رادیویی در دست نیست و اثری بر روی اقلیم با این فناوری دیده نشده است. با توجه به شواهد موجود در حال حاضر فنآوریهای تعدیل آب وهوایی که مدعی حصول اثرات بزرگ مقیاس وچشمگیر میباشند, پایه علمی محکمی نداشته و بایستی با تردید با آنها برخورد نموده و به عنوان یک پروژه تحقیقاتی در نظر گرفته شوند

لینک کمکی