دانلود فایل های word بررسی تاثیرات اقلیم بر معماری بانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی تاثیرات اقلیم بر معماری بانه :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

شهر بانه به دلیل واقع شدن در یک موقعیت جغرافیایی خاص, شرایط توپوگرافی و سامانه های اقلیمی موثر بر منطقه از اقلیم نسبتا سردی برخوردار است. به طوری که دمای هوا در سردترین ماه سال به منفی 3درجه سانتیگراد می رسد و گرمترین ماه سال نیز از 29 درجه سانتیگراد فراتر نمی رود وبه همین جهت شرایط زیست اقلیمی ویژه ای را به خود اختصاص داده است. براساس نتایج حاصل از روشهای زیست اقلیمی از جمله روشهای الگی و گیونی در طول 6 ماه از سال شرایط زیست اقلیمی سردی بر منطقه حاکم است, به این ترتیب مشکل اصلی در ساماندهی سکونتگاه های شهری در بانه مقابله با سرما و ایجاد شرایطی است که بتواند از پتانسیل های اقلیمی محیط در جهت گرمایش مساکن استفاده شود. بدین منظور نمونه ای از بناهای سنتی و جدید بانه در رابطه با میزان انطباق هر کدام با شرایط اقلیمی مورد بررسی قرار گرفتند براساس روشهای بیوکلیمای ساختمانی مشخص شد که ساختمان در شهر بانه باید در امتداد محورغربی قرار گیرد به طوریکه نما در جهت رو به جنوب باشد. و براساس نتایج بدست آمده از روش های طراحی اقلیمی مشخص گردید که جهت استقرار بهینه ساختمان, جهت جنوب می باشد و در مراحل بعدی جهت جنوب غرب و جنوب شرق می باشد.

لینک کمکی