دانلود فایل های word تاثیر نحوه توزیع ذرات تقویت کننده در رفتار خزشی دیسک دوار ساخته شده از مواد هدفمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word تاثیر نحوه توزیع ذرات تقویت کننده در رفتار خزشی دیسک دوار ساخته شده از مواد هدفمند :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این مقاله تاثیر شیب توزیع ذرات و نیز کسر حجمی آستانه در تحلیل خزش دیسک های دوار ساخته شده از مواد گرادیانی هدفمند بحث و بررسی می گردد. بدین منظور دیسک دوار ساخته شده از زمینه آلومینیوم خالص با توزیع خطی ذرات تقویت کننده سیلیکات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با استفاده از قانون خزش شربی و یک مدل ریاضی رفتار خزشی پایای دیسک دوار بررسی خواهد شد. نتایج نشان می دهند که توزیع تنش ها و نرخ های خزشی دیسک دوار کاملا به مقدار و نحوه توزیع ذرات تقویت کننده بستگی دارند بنابراین در وضعیتی که کسر حجمی ذرات تقویت کننده در شعاع داخلی دیسک ها یکسان است, هرچه شیب توزیع ذرات کمتر باشد و کسر حجمی ذرات در شعاع بیرونی دیسک بیشتر باشد تنش ها و نرخ های خزش محدودتر می گردند.

لینک کمکی