دانلود فایل های word پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS(مطالعه موردی: رودخانه کوتر مهاباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS(مطالعه موردی: رودخانه کوتر مهاباد) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- عمران و فناوری های پیشرفته

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

سیلاب یکی از مخاطراتی است که امروزه بشر با آن مواجه است وهر ساله خسارات مالی وجانی فراوانی را به دنبال دارد.برآورد سیل با دوره بازگشت های معین و پهنه بندی سیلاب برای طراحی سازه های هیدرولیکی, تثبیت سواحل رودخانه ها, پروژه های آبخیزداری از عناصر مهم حفاظت از حوضه های آبریز محسوب می گردد. دراین پژوهش پهنه بندی سیلاب رودخانه کوتر مهاباد, با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. دوره شاخص آبدهی از طریق برآورد ماهیانه و سالیانه آبدهی رودخانه کوتر در ایستگاه های هیدرومتری منطقه تعیین و سیلابهای حداکثر لحظه ای و روزانه با استفاده از توزیع های آماری بررسی گردیده است.با استفاده از مدل HEC-RAS, نرم افزار GIS و الحاقیه HEC-GeoRAS پهنه بندی سیل رودخانه کوتر در دوره بازگشت های 500,200,100,50,25,10,2و1000 ساله انجام گرفته و نقشه های پهنه بندی سیل تهیه و ارایه گردیده است. نتایج این پژوهش را در مطالعات آسیب پذیری مناطق ساحلی رودخانه کوتر و ارزیابی ریسک آن میتوان مورد استفاده قرار داد.

لینک کمکی