دانلود فایل های word بررسی ویژگی های فضاهای شبانه شهری با رویکرد کیفیت زندگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی ویژگی های فضاهای شبانه شهری با رویکرد کیفیت زندگی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تعاریف متعددی از شهر و عرصه های شهری ارایه شده است. با تمرکز دقیق به این تعاریف, می توان به سادگی دریافت کرد که وجه مشترک همه این تعاریف, وجود تمدن و تولید تعاملات اجتماعی بین شهروندان است. فضاهای شهری از جمله بهترین فضاهایی است که میتواند بستری برای وجود این مناسبات اجتماعی باشد و به نوعی سبب تولید سرمایه اجتماعی بین شهروندان باشد. از طرفی, در سال های اخیر مفهوم کیفیت زندگی شهری بیش از قبل مورد توجه اندیشمندان عرصه شهری قرار گرفته است چرا که آنها هدف شهرها راایجاد فضاهایی با سطح رفاه و بهزیستی ذهنی هرچه تمام تر برای شهروندان معرفی می کنند. بدیهی است, هر دو مقوله تعاملات اجتماعی و کیفیت زندگی شهری باید به عنوان مسایلی در فضاهای شهری در نظر گرفته شوند که در ساعات شبانه نیز اتفاق خواهد افتاد. حضور در عرصه شهر و در ساعات شبانه مقتضیات و الزامات خود را می طلبد که عدم توجه به آنها سبب کاهش کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و همچنین به کارگیری تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری سعی در استخراج -مجموعه عوامل و روابطی داشته است که سبب ارتقای کیفیت زندگی در فضاهای شبانه شده است. نتایج نشان دادند که, ایجاد تنوع فعالیتی بهترین راهبردی است که میتوان در جهت ارتقای کیفیت زندگی فضاهای شبانه شهر اتخاذ کرد. تنوع فعالیت های موجب افزایش کارایی فضاهای شهری و نتیجتا ارتقای کیفیت زندگی شهری خواهد شد.

لینک کمکی