دانلود فایل های word بررسی و تحلیل روابط گردشگری دو کشور ایران و فرانسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی و تحلیل روابط گردشگری دو کشور ایران و فرانسه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

امروزه صنعت گردشگری از منابع مهم درآمدزایی بوده و در توسعه اقتصادی - اجتماعی کشورها آن چنان اهمیتی دارد که اقتصاد دانان آن را صادرات نامریی نام نهاده اند. دولتها به خوبی به اهمیت این موضوع واقف شده و جهت کسب این گونه درآمدها و جذب هر چه بیشتر گردشگران دست به اقدامات شایان توجهی زده اند. در ارتباط با این امر, باید بیان نمود که ایران دارای پتانسیل بسیار بالایی جهت رونق این بخش در اقتصاد می باشد اما متاسفانه این امر همچنان در کشور مغفول مانده است. در مقابل ایران می توان از کشور فرانسه نام برد که با دارابودن صنعت گردشگری در سطح بالایی در رتبه بندی جهانی قرار گرفته است و نشان دهنده این امر است که این کشور توانسته است به درستی از ظرفیت های گردشگری خود بهره برد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی این موضوع هستیم که پتانسیل های گردشگری ایران و فرانسه کدام ها هستند؛ روابط دو کشور در زمینه گردشگری به چه صورت می باشد و در نهایت به بیان فرصت ها و چالش های گردشگری در دوکشور می پردازیم و پیشنهاداتی را جهت بهبود روابط دو کشور در این صنعت ارایه می دهیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که پس از دوره پسابرجام و در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی تبادلات گردشگری بین دو کشور رو به افزایش بوده است و سهم گردشگران فرانسوی در ورود به ایران افزایش داشته است که با بهبود روابط سیاسی و در نظر گرفتن پیشنهادات این مقاله میتوان به بهبود این روند کمک شایانی نمود.

لینک کمکی