دانلود فایل های word بررسی و تحلیل پدافند غیر عامل و ارایه راهکار های طراحانه در جهت کاهش خسارات درفضاهای شهری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی و تحلیل پدافند غیر عامل و ارایه راهکار های طراحانه در جهت کاهش خسارات درفضاهای شهری :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پدافند غیر عامل با مفهوم کلی دفاع در برابر تهاجم, بدون استفاده از سلاح و درگیر شدن مستقیم, سابقه ای بس طولانی در تاریخ بشری به قدمت خلقت انسان دارد. انسان ها از طریق پناه گرفتن در غارها و ساخت جوشن و سپر و ایجاد برج و بارو و قلاع محکم و مرتفع و حفر خندق جهت حفظ جان و تامین گروهی, با هدف پیشگیری از حملات غافلگیرانه ی دشمن اقدام نموده اند.اصول دفاع غیر عامل مجموعه اقدامات بنیادی و زیر بنایی است که درصورت به کارگیری آن می توان به اهداف پدافند غیر عامل از قبیل تقلیل خسارات و صدمات, کاهش قابلیت و توانایی سامانه های شناسایی و آشکار ساز, هدف یابی و دقت هدف گیری تسلیحات آفندی دشمن و جلوگیری از تحمیل هزینه بیشتر نایل گردید.با توجه به اهمیت موضوع پدافند غیر عامل درتمامی عرصه ها میتوان به فضاهای شهری و فضاهای عمومی به عنوان کار آمد ترین مکان ها برای حضور پذیری افراد اشاره کرد و تمهیداتی را برای درامان ماندن هرچه بیشتر این فضاها مهیا ساخت. نموده اند.با توجه به مطالب ذکر شده, پژوهش حاضر میکوشد تا با بررسی و تحلیل تمهیدات پدافند غیر عامل در طراحی فضاهای عمومی و فضاهای شهری و مسکونی, تمهیدات لازم و راهکار های اجرایی و عملی را برای مقابله با بحران ارایه نماید

لینک کمکی