دانلود فایل های word بررسی نقش عوامل ژیولوژیک و اثرات آن بر جوامع انسانی(مطالعه موردی شهرستان ورزقان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی نقش عوامل ژیولوژیک و اثرات آن بر جوامع انسانی(مطالعه موردی شهرستان ورزقان) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

بررسی ویژگیهای عوامل ژیولوژیک و تاثیر آن بر روی سکونتگاه های انسانی کل منطقه شهرستان ورزقان به عنوان اصلی ترین هدف تحقیق حاضر مطرح می باشد..جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان زمین شناسی در سال 1393 که تعداد آن ها 60 نفر می باشد, تشکیل داده اند. از آنجاییکه جامعه آماری در این تحقیق محدود بوده بنابراین با استفاده از روش تمام شماری نمونه گیری صورت گرفته و کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته می شود. در بخش ادبیات تحقیق با استفاده از کتب و سایر بانک های اطلاعاتی مطالب جمع آوری شده و در بخش آماری با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که بر مبنای طیف 5 گزینه ای لیکرت تنظیم شده است.از نتایج به دست آمده از این تحقیق از روش اکتشافی در بخش مطالعات نظری در قالب بهره گیری از نرم افزار اظلاعات جغرافیایی GIS و با استفاده از نقشه های زمین شناسی و گسل های منطقه و شهرستان ورزقان به پهنه بندیخطرات, پدیده های ژیولوژیک خواهیم پرداخت و در نهایت امر میزان آسیب پذیری این سکونتگاه ها را از پدیده ژیولوژیک به طور کیفی مورد بررسی قرار می دهیم.

لینک کمکی