دانلود فایل های word مطالعه تجربی افزایش مقاومت مکانیکی کامپوزیت پلیمری رزین اپوکسی و نانو ساختارهای کربنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مطالعه تجربی افزایش مقاومت مکانیکی کامپوزیت پلیمری رزین اپوکسی و نانو ساختارهای کربنی :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از پراکنش مناسب نانو ساختارهای کربنی شامل نانو گرافن اکساید در رزین اپوکسی ابتدا خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های دو جزیی نانو ساختارهای کربنی/ رزین اپوکسی را مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر دستیابی به خواص مکانیکی مورد نظر, شاخصه های فرآیندی نیز مورد بررسی قرار گیرند. در این طرح با استفاده از پراکنش مناسب نانو ساختارهای کربنی شامل نانو اکسید گرافن در رزین اپوکسی, خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های دو جزیی نانو ساختارهای کربنی/رزین اپوکسی و الیاف کربن مورد توجه قرار گرفته است. تقویت نانو کامپوزیت ها به کمک نانو ساختارهای کربنی مستلزم اصلاح پارامترهای مکانیکی می باشد. استحکام در جهت بارگذاری و استحکام بین لایه ای پارامترهایی هستند که اگر امکان تغییر آن ها در حضور نانو ساختارهای کربنی فراهم باشد, می توان به نتیجه بخش بودن این تحقیق با این روش امیدوار بود. در این تحقیق, مطابق با استانداردهای موجود به تعیین مشخصه فیزیکی و مکانیکی مواد مرکب, اثر حضور نانو ساختارهای کربنی در اپوکسی رزین پرداخته شده است.

لینک کمکی