دانلود فایل های word تاثیر استفاده از روغن کنجد بر کیفیت گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word تاثیر استفاده از روغن کنجد بر کیفیت گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تولید آبزی پروری در جهان به طور مداوم افزایش یافته است اما با یک چالش هایی مواجه است. با توجه به اینکه برای تولید خوراک ماهی مواد خام تولیدی از ماهی محدود است, بنابراین تلاش شده است که در رژیم غذایی ماهیان پرورشی بیشتر مواد تشکیل دهنده گیاهی استفاده شود. مصرف اسیدهای چرب N-3 که معمولا در ماهی به خوبی وجود دارد در ارتباط با سلامت انسان است. بنابراین هر گونه تغییر در مواد تشکیل دهنده در تولید خوراک آبزیان ماهیان پرورشی که مقدار اسیدهای چرب N-3 را تحت تاثیر قرار می دهد اثرات طولانی مدت بر روی سلامت انسان داشته باشد. این پروژه به منظور بررسی امکان جایگزینی روغن کنجد به جای روغن ماهی در ماهی قزل آلا رنگین کمان انجام پذیرفت. 25 عدد ماهی 50 گرمی به طور تصادفی انتخاب شدند در 15 مخزن 450 لیتری تقسیم شدند. 5 جیره غذایی متفاوت برای هر مخزن در نظر گرفته شده در تیمار اول 100 درصد روغن ماهی در تیمار دوم 75 درصد روغن ماهی و 25 درصد روغن کنجد درتیمار سوم 50 درصد روغن ماهی و 50 درصد روغن کنجد در تیمار چهارم 75 درصد روغن کنجد و 25 درصد روغن ماهی در تیمار پنجم 100 درصد روغن کنجد به عنوان جیره غذایی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از این است در ماهیان تغذیه شده با جیره هاب غذایی متفاوت در میزان رطوبت و چربی تفاوت معناداری دیده شده ولی درمیزان پروتیین و خاکستر گروه ها تفاوت معناداری دیده نشده است. با توجه به نتایج به دست آمده روغن کنجد می تواند جایگزین مناسبی به صورت نسبلی و کامل برای روغن ماهی باشد.

لینک کمکی